Ahilova tetiva

Ahilova tetiva

Pozicija:

Stojeći licem ka zidu ili stablu, stopala razdvojena, laktovi ispruženi, dlanovi na zidu/stablu.

Pokret:

Lagano saviti prednje koleno, leđa uspravna, savijajući lakotove i približavajući telo ka zidu/stablu.

Cilj:

Istegnuti mišić opružač članka i Ahilovu tetivu

Napomena:

Pazite da je peta zadnje noge uvek na zemlji. Ne podižite je! Nožni prsti neka uvek budu okrenuti napred.

 

1.

2.

 

[lg_gallery]