Rame

Rame

Pozicija:

Stojeći sa rukom ispruženom napred i savijenim laktom, druga ruka u pothvatu, malo iznad lakta.

Pokret:

Lagano privlačenje ka telu prema suprotnom ramenu.

Cilj:

Istegnuti rame.

Napomena:

Istezanje se oseća iza ramena.
Bol se ne sme pojaviti sa prednje strane ramena prilikom izvođenja ove vežbe.

 

1.

2.