Nešto o veslanju

Sadržaj:

  1. Uvod:Zašto radimo to što radimo?
  2. Čamci: Kakve vrste čamaca postoje?

o    Oprema (sekira,veslo,ausleger …)

o    Zaveslaj (zahvat,provlak …)

o    Drugo (kormilar,štroker,rak …)

  1. Terminologija:Šta znače pojedini izrazi?

o    Standardi

o    Startna procedura

o    Trke na hronometar

o    Trke na “dodir”

  1. Trke: Koja j uobičajna dužina staze? Koliko dugo traje trka?
  2. Ergometri: Šta veslači najviše vole?Šta je CRASH-B? Čemu različite postave?
  3. Veslačke knjige i časopisi

1. Uvod: Zašto radimo to što radimo?

Postoji, čini se, više razloga.

Evo jednog …

“Karen je veslala zbog onog što je cenjeni američki proizvođač čamaca George Pocock zvao “simfonija pokreta”.Dok zora sviće nad rekom, čamac se podiže sa stalaže i kreće prema novom danu.Na drugom postolju vise vesla spremna da budu iznešena i smeštena u viljuške.Tada, probuđeni rekom i osećajem vesla u rukama, veslači se sjedinjuju u potpunosti sa čamcem.Simfonija nije u takmičenju samom.Ona je u usklađenoj kretnji na vodi, harmoničkom savijanju vesala i mišića ,gde je svaki deo opreme i svaki veslač ujedno i pokretač, ali i limit kretnji.”

– The Shell Game(Stephen Kiesling)

a evo i drugog … iz članka ( autor Brad Lewis ) u kojem opisuje svoj osećaj pred kraj finalne trke skifova koja je odlučivala o tome ko će nastupiti za USA na Olimpijadi 1984 u skifu:

“Vodio sam metar ili dva,dok je Biggy ( John Biglow ) polako pristizao svaki zaveslaj.Tih nekoliko sekundi sam ga mrzeo; on je bio jedini razlog zbog kojeg je moja svest bila razvučena vodom poput tankog filma …Povukao sam zadnjio put i pogledao sudiju na ciljnoj liniji.U to trenutku zastavica se spustila i zatim opet podigla.Pokret prema gore koji identifikuje drugoplasiranog, bio je uperen ka meni.John Biglow je pobedio.Zurio sam u zeleno-smeđu vodu i promatrao svoju kravau dušu kako propada u dubine, polako izranja i uranja, povremeno bljesne na svetlu, i zatim konačno potpuno nestaje.”

– iz časopisa ROW, “eath at the Single Trials”


2. Koje su vrste čamaca?

Uopšteno, imaju dve vrste čamaca, i predstavljaju dve veslačke forme: rimen i skul.U rimenu, svaki veslač barata jednim veslom ( dužine oko 3.8 m ),dok u skulu barata sa dva vesla ( svako oko 3 m dugo ).Na engleskom se za čamac cesto upotrebljava izraz shel ( škojljka ) i to zbog toga sto mu je oplata često tanka nekoliko milimetara da bi se postigla što manja težina.Ovi čamci su takođe veoma dugi, dok su oni takmičarski često uski koliko je god to moguće, čamci za trening ili rekreaciju mogu biti i nešto širi.

Svaki je veslač leđima okrenut smeru kretanja čamca i sila se proizvodi ujedinjenim pokretom veslačevih nogu, trupa i ruku.Veslač sedi na pokretnom sedištu (rol) koje se kotrlja na dve paralelne šine.

Rimen čamci (svaki veslač jedno veslo)

Ovi čamci mogu imati kormilara-osobu koja upravlja čamcem pomoću kormila i podstiče veslače.
U zaradi je simbol za svaki čamac kao i dimenzije).

    Dvojac sa(2+)

    Dva rimen veslača i kormilar.
Dvojci su dugi 12m i teški oko 30-tak kg.

    Dvojac bez(2-)

    Dva rimen veslača bez kormilara.

    Četverac sa(4+)

    Četiri rimen veslača i kormilar.
Četverci su dugi 14 m i teški 50-tak kg.

    Četverac bez(4-)

    Četiri rimen veslača bez kormilara.
Upravljanje je ostvareno preko kormila koje je sistemom sajli pričvršćeno za odupirač jednog od veslača ( odupirač je uporište na kojem su pričvršćena veslačeva stopala).
Dvojac bez ima kormilo postavljeno na isti način.

    Osmerac(8+)

    Osam rimen veslača sa kormilarom.
Osmerac je dugačak 16 m i težak oko 100 kg.


          Skul Čamci (svaki veslač dva vesla)

Samo retko ovi čamci imaju kormilara.Upravljanje se najčešće vrši primenom veće sile na veslo sa jedne strane čamca.Ruke prelaze jedna preko druge ( najčešće leva preko desne ) tokom ciklusa zaveslaja i najčešće je leva ispred desne u kretanju.

    Skif (1x)

    Jedan veslač – skuler.
Skif je dugačak 8 m i širok 30-tak cm.Takmičarski čamci mogu biti lakši od 14 kg.
Takođe kraći i širi modeli su često viđeni kao skifovi za rekreaciju.

                       Dubl (2x

                       Dva skulera.
Većina dublova se može iskoristiti i kao dvojci bez, uz drugačiju postavku auslegera za rimen vesla. Ako se                          koristi kao dvojac, obično se dodaje i kormilo.
Postoje i verzije dublova za rekreaciju.

                      Četverac skul (4x)

                     Četiri skulera.
Engleski izraz je često “Quad”.Uglavnom ima kormilo kao četverac bez, a uz izmene na auslegerima može se                         koristiti i kao četverac bez.

Težinske kategorije

Postoje u osnovi dve težinske kategorije za veslače: teški veslači (heavyweight,HWT) i laki veslači (lightweight,LWT).

Laki veslači (M LWT)

Za posade lakih čamaca, 72.5 kg je pojedinačni maksimum, dok prosek čamca ne sme biti veći od 70 kg.

Lake veslačice (W LWT)

Pojedinačni maksimum za veslačice je 59 kg, a prosek čamca ne sme preći 57 kg.

U USA, žene imaju samo pojedinačni maksimum,dok na prosek nema ograničenja.

Takmičarski čamac se obično proizvodi imajući u vidu težinsku kategoriju koja će ga koristiti. Sve do nedavno, na Olimpijadi su bile zastupljene samo kategorije teskih veslača.


3. Šta znače pojedini izrazi?

Oprema

Lopata

Široki ravni deo na kraju vesla, kojim se vrši potisak na vodu.

Sekira

Relativno noviji dizajn veslačke lopate iako sama ideja i nije tako nova. Prva ih je predstavila fabrika Concept II (proleće 1992) i koja je, kako i ime kaže, oblika mesarske sekire, a ima veću površinu od standardne, (Macon) lopate. Sekira je nesto kraća (oko 7 cm) od standardne lopate.

Skul

Ovaj se izraz upotrebljava kako za skul veslo, tako i za sam čin veslanja skul čamca.

Odupirači

Podesivi dio čamca za koji su veslačeva stopala pričvršćena u nekoj vrsti sportskih patika (najsličnije atletskim sprintericama.)

Ausleger

Deo koji povezuje čamac i viljučku a pričvršćen je za trup čamca.

Viljuška

Naprava U-oblika koja pridržava veslo. postavljena je na kraju auslegera i rotira na metalnoj osovini. Na vrhu ima osigurač koji zadržava veslo u viljušci.

 

Prsten

Plastični ili metalni prsten pričvršćen na veslu koji sprečava da veslo sklizne kroz viljušku.

Ugao na veslu

Ugao između lopate i linije normalne na vodenu površinu, najčešće od 0-5-.

Rol

Pokretno veslačevo sedište.

Cine

Staza kojom se kreće pokretno sedište – rol.

Valobran

Gornji deo na čamcu duž prostora za posadu gde sede veslači. Auslegeri su pričvršćeni za valobran šrafovima.

Kormilo

Uređaj za upravljanje. Osovina kormila je povezana sajlom (ili nekad kanapom) koju kormilar koristi da upravlja kormilom. Stariji čamci imaju kratke drvene ručke na krajevima sajli. Ove ručke su kormilari ponekad upotrebljavali ne samo za upravljanje već i za davanje ritma posadi udarajući rukama o valobran.

Pero

Malo krilce postavljeno uzduž donje strane trupa. Pomaže u odžavanju pravca za vreme veslanja. Svi takmičarski čamci imaju kobilicu. Ne treba je mešati sa kormilom, jer je kobilica fiksna.

Štelovanje čamca

Podešavanje i nameštanje opreme (auslegera, odupirača, vesala itd.) u čamcu i izvan njega. Primeri podešavanja su npr. visina auslegera, položaj odupirača, pložaj i visina viljuške, položaj prstena na veslu, ugao vesla itd.

Nogari (kavaleti)

Prenosna složiva postolja na koja se čamac privremeno odlaže.

Zaveslaj

Počinje sa veslačem u položaju `odmor` i nogama potpuno ispruženim i veslom uronjenim u vodu pod pravim uglom (hm … skoro pravim).

Vađenje vesla

Mekani dole (i od sebe) pokret ruku koja oslobađa veslo vode i počinje ciklus zaveslaja. (OK, ali gde ustvari zaveslaj počinje?)

Okretanje vesla

Okretanje lopate vesla iz položaja okomitog na vodu u položaj paralelno sa vodom. To se izvodi zajedno sa krajem.

Odmor

Deo ciklusa od izvlačenja vesla iz vode pa sve do trenutka kad veslo ponovno uđe u vodu.

Ravnanje vesla

Ponovno okretanje vesla iz paralelnog u (skoro) normalni položaj. To se ostvaruje tokom faze odmora i vrši se kao priprema za zahvat.

Zahvat

Faza zaveslaja u kojoj veslo ulazi u vodu na kraju faze odmora a ostvaruje se samo pokretom ruku nagore. Lopata mora biti potpuno okrenuta u ovoj fazi.

Provlak

Deo zaveslaja u kojem veslač primenjuje silu na veslo. To je (manje ili više) kontinuirani pokret u kom se sila primenjuje prvo nogama, zatim leđima i konačno rukama.

Kraj

Poslednji deo provlaka u kojem sila dolazi uglavnom od leđa i ruku.

Zaklon

Veličina koliko je telo nagnuto nazad pri kraju zaveslaja. Sad ponovo počinjemo sa vađenjem vesla i zatim opet …

Drugi interesantni termini

Pramac

Prednji kraj čamca. U engleskom jeziku, izraz `bow` označava i veslača koji sedi najblize čamcu.

Krma

Zadnji deo čamca.

Desna (štroker) strana

Leva strana čamca kad smo okrenuti od krme ka pramcu..

Leva (bow) strana

Desna strana čamca kad smo okrenuti od krme ka pramcu.

Kormilar

Osoba koja upravlja čamcem bodri posadu tokom treninga ili trke. Iskusni kormilar može biti i trener veslačima i ponekad donosi prevagu od poraza do pobede.

Štroker

Veslač koji sedi najbliže krmi, (i kormilaru, ako postoji). Štroker je odgovoran za uspostavljanje dužine zaveslaja i frekvencije (uz kormilarove uljudne upute).

Ritam

Odnos između vremena odmora i vremena provlaka u zaveslaju. Vreme odmora mora biti duže od vremena provlaka. (Koliko duže neću reći … kao što je jednom neko napisao, ideja je da se ‘čamac pokrene kroz provlak a zatim da se vozi (tj, relaksira) u fazi odmora bez previše gubitaka brzine koja je bila postignuta’).

Tempo

Broj zaveslaja u minuti.

Rak

Problem koji se javlja kad veslačevo veslo ‘zaglavi’ u vodi, obično odmah nakon zahvata ili neposredno pre kraja, a uzrokovano je nepravilno postavljenim veslom u provlaku. Moment čamca u tom slučaju može nadvladati njegovu kontrolu nad veslom. U ekstremnim slučajevima veslač može biti doslovno izbačen veslom iz čamca.

Promašivanje vode

Veslač započinje provlak pre nego što je kompletirao zahvat ( ili ga u nekim slučajevima nije ni započeo). To se isto tako naziva i veslanje sa lošim zahvatom.

Pozdrav publici

Greška u kojoj se ruke vode prenisko tokom faze odmora posebno duboko poniranje ruku pred zahvat. Rezultat toga je da se lopata nađe previsoko iznad vode.

Bacanje vode

Greška izbacivanja vesla iz vode, tj, veslo izlazi iz vode pre nego što je provlak završen.


4. Trke

Koje su uobičajne dužine staze i kategorije?

Trke su odvojene po kategorijama—Muški (M), žene (W), teški veslači (HWT) i laki veslači (LWT) itd. koji su zatim podeljeni po disciplinama 8+, 4+, 1x, 2x itd. Na tipičnoj regati možete videti različite trke najavljene kao M8+, W8+, M4+ pa tako dalje do npr. M1x i W1x. Mogu postojati i odvojene trke lakih i teških veslača koje tada uključuju kontrolno merenje lakih neko vreme pre starta. Jos možete videti i podele po iskustvu (skola veslanja, takmičari), po dobu ( juniori, mlađi juniori, seniori) itd.

Standard

Standardna (olimpijska) dužina staze je 2000 m (poželjno u pravcu) i najčešće ima šest čamaca koji se takmiče u odvojenim stazama koje mogu ali i ne moraju biti odvojene bovama. Te trke traju od 5 i po do 8 i po minuta, ovisno o disciplini, vremenskim uslovima, toku vode te psihičkom stanju i iskustvu veslača.

Neke trke se odvijaju na stazi od 1000 m za starije takmičare (Masters) in na 1500 metara za mlađe kategorije. Startna procedura je opisana u sledećem odlomku. Takođe, postoje tzv. match race Takmićenje ( trke samo po dva čamca principom eliminacije). Taj format se koristi na čuvenoj Henley Royal Regatta u Engleskoj.

Prema J. Wangermann: Standardni format trka u UK na klupskom nivou je eliminacijski jedan-na-jedan, najčešće u četiri kola. Razlog tome je taj što su reke u UK puno uže i krivudavije nego one u USA ( npr. Cam, Isis, Avon, Temza iznad Londona itd.). Zbog sličnih razloga, dužine staza variraju. Mnoge regate se održavaju kroz dva dana, i to prvi dan kao sprintevi na 500 ili 600 m, a drugi dan da dužoj distanci, npr, 800 – 1500 m.

Startna procedura

(kratak opis prema R. Chen)

Posade trebaju biti na svojim startnim pozicijama dva minuta pre predviđenog vremena starta. Kad su čamci prihvaćeni, startni sudija ce nadzirati proces poravnavanja. Kad su posade poravnate, starter će prozvati sve posade redom po imenu. Nakon prozivanja, starter podiže crvenu zastavu, uz uzvik: ‘Attention!’. Nakon kratke pauze, daje start spustajući crvenu zastavu brzo nadole i istovremeno izgovara ‘GO’.

U slučaju vetra, starter može preskočiti prozivanje i primeniti ‘brzi start’. U tom slučaju, uzvikuje ‘Attention!’i ako nijedna posada ne odgovara, odmah podiže zastavu i daje startne komande. Na regatama koje organizuje FISA, kad je crvena zastava jednom podignuta starter više ne uvažava podignutu ruku ( dogovoreni znak da posada nije spremna ), ali u USA posada jos ima to pravo.

U USA, postoji i slučaj ‘starta odbrojavajnem’. Starter prekida prozivanja, i odbrojava ‘5-4-3-2-1 Attention! GO!’. Kada odbrojavanje jednom započne, podignute ruke se ne priznaju, i sve posade moraju iskoristiti tih 5 sekundi za poravnavanje i zauzimanje pravca.

Posadama se može dodeliti opomena nakon pogrešnog starta, zbog kašnjenja u dolasku na start, zbog kršenja pravila reda vožnje na stazi. Posada koja dobije dve opomene isključena je iz trke.

Ako posada ima kvar na opremi u prvih 100 m trke, mora stati i signalizirati sudiji, koji će tada zaustaviti trku. Kvar na opremi ne uključuje greške kao što su rak, ili ispadanje rola iz šina.

Kada je trka jednom započela, sudija je prati u motornom čamcu. On daje uputstva posadama samo kad mora sprečiti sigurnosni rizik. Ako je posada krenula ka drugoj posadi, sudija podiže belu zastavu, proziva posadu, i pokazuje zastavom u smeru u kojem se posada treba pomaknuti. Ako je posada pred sudarom sa preprekom ( kao npr. stup od mosta ), sudija podiže belu zastavu i uzvikuje ‘Obstacle!’ (‘Prepreka!’) ili jednostavno ‘STOP!’. Ako sudija mora zaustaviti celu trku, zazvoniće zvonom, mahati crvenom zastavom i uzviknuti ‘STOP!’ ako je potrebno.

Posada koja želi uložiti žalbu mora podići ruku nakon što pređe ciljnu liniju i uložiti sudiji žalbu. Nakon toga sledi i pismeni protest yajedno sa $25.00 ( ili 50 Sfr ). Porota odlučuje o protestu nakon većanja. Ako je protest uvažen, novac se vraća.

Trke na hronometar ( Head Races )

Ove trke, koje se najčešće održavaju u USA u jesen, ili u rano proleće ( u Evropi) su oko 2.5 – 3 milje ( 4-5 km) duge a čamci startaju u svojoj kategoriji odvojeno u intervalimi po 10 sekundi. Ovakve trke se obično odvijaju na rekama sa brojnim mostovima i zavojima koji čine prestizanja jako zanimljivim.

Beleška: (prema M. Mccrohan): Head Races ovde (u Irskoj) se održavaju početkom godine, između januara i kraja marta, i daljinske su regate koje daju indicije o efikasnosti osnovnog zimskog treninga. ( Setite se da mi nemamo zamrznutih reka i sl. tokom zime.) Većina ovih trka je na distancama od 2-5 milja ( 3- 7 km). Naša lokalna Head Race duga je 3.5 milje, a održava se u nedelji Sv.Patricka …

Trke na dodir (Bumps)

(Kao što je neko napomenuo, ovo je verzija prema Cambridge-u, ali dobro ilustrira o čemu se tu zapravo radi.)

‘Bumps’ je način trkanja u osmercima. U osnovi dolazi sa reka koje su u većni delova dovoljno široke samo za dva čamca.

Osnovna ideja je jednostavna: skupite grupu od 17 ( ili 18) čamaca koji startaju u koloni jedan za drugim sa dužinom i po razmaka između svakog od njih, i kad trka krene, cilj je ‘dodirnuti’ čamac ispred sebe na način da se razmak između njih smanji toliko da je moguć kontakt. Dva čamca koja su sudelovala u ‘dodiru’ ispadaju iz trke tako da se maknu u stranu i ostavljaju stazu slobodnom za one iza ( ako čamac iza dohvati čamac koji je bio ispred ta dva, tada se to naziva ‘overbump’.

Sledeći dan posade koje su se ‘dodirnule’ menjaju startne pozicije. Trke traju 4 dana za svaku grupu, a pozicije se čuvaju do sledeće godine. Divizije se tada trkaju u obrnutom redosledu ( tj, najlošija kreće prva) i posada koja je zavrsila na vrhu divizije ( jer je uspešno ‘preveslala’ ili ‘dodirnula’ posadu na vodećoj poziciji sada vesla kao 17. u sledećoj, jačoj diviziji i ako tamo uspeju de naprave ‘dodir’ prelaze sledeći dan u višu diviziju. Cilj je naravno završiti na vrhu prve divizije ‘Head of the River’, ili napredovati za četiri mesta ( tj, postići ‘dodir’ svaki dan po jedan).


5. Ergometri

Sta veslači najviše vole i šta je to dovraga CRASH-B ?

`Ergometar simulira veslačke fiziološke zahteve, kombinovajući bol i ništa od svega onog zbog čega to mučenje isplati …`

– prema Kiesling-ovoj `The Shell Game`

Skoro svi veslači upotrebljavaju Concept II veslački ergometar. Očito je da ergo ne pliva, ali ipak je primarna trening naprava za veslače. Concept-ov najnoviji model je i najuobičajniji, model C, ali i dosta starijih modela, model B, jos uvek služi.

Regulacija (Model B)

Od `najlakšeg’ prema `najtežem’ položaju:

Veći prenos/prozor zatvoren       najlakše

Veći prenos/prozor otvoren           |

Manji prenos/prozor zatvoren           |

Manji prenos/prozor otvoren         najteže

Noviji Model C ima podešavanje prozora u opsegu 1 do 10. Položaj na 4 odgovara najlakšoj postavi modela B.

CRASH-B (Charles River Association of Sculling Has-Beens or Charles River All Star Has-Beens) Sprints

Poslednji susret takmičara na ergometru u zimskim mesecima. Poznat je i kao World Indoor Rowing Championships a održava se u Cambridge/Boston, Massachusetts sredinom februara. Uobičajna distanca je ( merena elektronskim monitorom) 2000 m a vremena pobednika se kreću od ~5:50 (muski) do ~8:00 ( žene kormilari). Nagrada za pobjednička vremena je čekic za potkivanje.

Kratka istorija prema G. Knauth:

CRASH-B znači Charles River All-Star Has Beens, pseudonim kojeg su složili osnivači, članovi 1980 USA Olympic Rowing Team- a. ( koji iz poznatih razloga nisu nastupili u Moskvi). Prva složenica je ustvari glasila Charles River Association of Sculling Has-Beens, kasnije promenjena, kako su mi rekli, da se ne zapostavi rimenaše.

CRASH-B je organizacija, vodi je Kurt Somerville, koja planira i provodi ti regatu, koja se održava u MIT`s Rockwell Cage. Concept-II osigurava ergometre i dovodi pobednike regata – satelita CRASH-B Sprints. Community Rowing of Boston pomaže prodaji ergometara uz popust od $50 kad regata završi.

Postoji i Nordic Track veslačka mašina.


6. Knjige i časopisi

Spisak ni u kojem slučaju nije kompletan!

Knjige

Brad Lewis: Assault On Lake Casitas

Steve Kiesling:The Shell Game

David Halberstam: The Amateurs

Mike Davenport : The Nuts and Bolts Guide to Rigging

The Complete Steve Fairbairn on Rowing autor Steve Fairbairn.

Steven Redgrave, `Complete Book of Rowing’, Partridge Press, 1992, ISBN 185225 1247.

Silken Laumann: Rowing

Rudern: GDR text of Oarsmanship prema Dr. Herberger.

Paul C. Wilson: Modern Rowing

Časopisi

American Rowing Magazine
201 S. Capitol Ave., Suite 400
Indianapolis, IN 46225

Regatta
Amateur Rowing Association (see below)
6 Lower Mall
Hammersmith, London
W6 9DJ

Rowing
Freepost
Esher, Surrey
KT10 0BR
Ph: (0372) 467098

YU Veslo