Podlaktica

Podlaktica

Position:

Stojeći sa rukom ispruženom napred pod uglom od 90 stepeni, drugom rukom obuhvatiti prste.

Pokret:

Lagano istezati prste tako da su okrenuti prema gore.

Cilj:

Istegnuti podlakticu i šaku.

Napomena:

Istezanje se mora osetiti u podlaktici a ne u zglobu šake.

 

1.

2.