Veslanje

Veslačke discipline se dele na skul (dva kraća vesla po veslaču,u svakoj ruci po jedno veslo) i rimen (jedno duže veslo po veslaču, hvat sa dve ruke).

Veslačke discipline,

Rimen:

  • dvojac bez kormilara,
  • četverac bez kormilara,
  • osmerac sa kormilarom,
  • dvojac sa kormilarom,
  • četverac sa kormilarom.

Skul:

  • skif (jedan veslač u čamcu)
  • dubl-skul(dva veslača u čamcu)
  • četverac-skul(četiri veslača u čamcu)

Takmičenja se organizuju kroz domaće(Srpski klubovi) i međunarodne(strani klubovi i reprezentacije) regate, a dužina staze po Pravilima takmičenja je 2000 metara za sve kategorije i discipline.Posebnim programima postoje regate revijalno-takmičarskog karaktera, koju organizator organizuje na kraćim distancama( 600 ili 1000 metara) i dužim( 4000, 6000 , 10000 metara i drugo.)