Mišići stražnjice

Mišići stražnjice

Pozicija:

Ležeći na leđima sa desnom nogom pod uglom od 90 stepeni, levo stopalo na vrh desnog kolena, desna ruka pridržava desnu nogu.

Pokret:

Pritisak levom rukom prema levom kolenu istezanjem lakta.

Cilj:

Istegnuti stražnjicu i muskulaturu kukova.

Napomena:

Povlačenje noge bliže telu pojačaće istezanje. Ne sme biti bola u zglobu kolena.

 

1.

2.